Privacyverklaring van Steps Footsocks

Privacy
Dit is de Privacyverklaring van Steps Footsocks handelend onder de naam STEPS . Hierin beschrijven we hoe we ons beleid omtrent de omgang met persoonsgegevens in de praktijk hanteren. Deze Privacyverklaring bevat informatie over de doelstellingen die wij nastreven bij het vastleggen van persoonlijke gegevens en hoe je jouw wettelijke rechten kunt uitoefenen met betrekking tot je eigen persoonlijke gegevens.

Privacy- en cookieverklaring Steps Footsocks B.V handelend onder merknaam STEPS.

31 maart 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Steps Footsocks B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

In welke gevallen gebruiken we persoonsgegevens?
In eerste instantie gebruiken we persoonsgegevens om contact met onze (potentiele) klanten te onderhouden: namen, telefoonnummers, adressen, e-mail. In het algemeen hoef je geen Persoonlijke gegevens te verstrekken als je onze Website en verwante pagina’s bezoekt. De Informatie op onze website en andere online kanalen is, in overeenstemming met artikel 7.4 van de AVG, zodanig georganiseerd dat het niet verplicht is om persoonsgegevens achter te laten teneinde bepaalde informatie te kunnen zien.

Welk type persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens van een aantal categorieën.

1.
We bewaren en verwerken gegevens van klanten, allereerst met het doel om de contracten die we hebben te kunnen uitvoeren. Hiervoor slaan we op: naam, bezoekadres, factuuradres, kvk-gegevens en opdrachtgerelateerde informatie. Uiteraard mag je van ons verwachten dat we al deze informatie veilig, conform de regels in de AVG, opslaan en verwerken. Hiertoe hebben we een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers zich moeten houden.

2.
Als je ons een e-mail stuurt of een melding doet bij onze klantenservice bewaren we jouw naam, e-mail adres, en de inhoud van je bericht.

3.
Verder bewaren en verwerken wij gegevens van potentiële klanten, om ze te kunnen benaderen in het kader van marketing- en verkoopactiviteiten.

4.
STEPS heeft haar eigen pagina’s op diverse sociale netwerkwebsites (bijvoorbeeld: de STEPS Linkedin pagina). Op het moment dat iemand deze pagina ‘liket’ of de berichten daarvan deelt, krijgen we daar melding van. Als we op Linkedin een advertentie plaatsen, zullen we die waarschijnlijk als eerste laten zien aan de mensen die onze pagina hebben geliked.

5.
Wij publiceren whitepapers, blogs en andere marketingcontent op Emerce, FrankWatching, MarketingFacts en Adformatie. Op het moment dat je deze downloadt wordt je gevraagd contactgegevens achter te laten, die wij vervolgens ontvangen. Bij het invullen van je gegevens is de betreffende website verplicht namens ons toestemming te vragen om je te mogen benaderen. Alleen als dat duidelijk het geval is nemen we contact met je op.

6.
En tot slot bewaren en verwerken we gegevens van onze eigen medewerkers. Het beleid daarover is alleen voor de medewerkers beschikbaar en vind je dus niet terug in deze openbare verklaring.
Wij zullen de diverse mechanismen voor gegevensverzameling nooit gebruiken om zogeheten “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” te verzamelen zoals informatie over politieke overtuiging, afkomst, ras, religieuze opvattingen, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. Ook binnen onze medewerkers administratie gebeurt dit slechts wanneer dit wettelijk verplicht is.

Als u vragen heeft, of extra informatie wil wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via info@stepsfootsocks.com

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, e-mailadres, naw-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat u het account hebt opgeheven.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, geslacht, naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, nickname, betalingsgegevens, geslacht, ip-adres, profielfoto, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Steps Footsocks B.V.
Oranjestraat 47
5091 BK Oost west en Middelbeers
info@stepsfootsocks.com